Qui som?

 

DSCN9161

 

Un EQUIP  de  PROFESSIONALS amb vocació i molts anys d’experiència en l’educació dels infants de 0 a 3 anys.

 

 

Directora
Anna
Llicenciada en Pedagogia
( 8  anys en la direcció del centre)

 

Administradora
Pilar
Diplomada en Magisteri

 

Educadores

Mª Rosa
Tècnica Especialista en Jardí d’Infància 
( 28  anys d’experiència en el centre)

Laura
Tècnica Especialista en Jardí d’Infància  
( 28  anys d’experiència en el centre)

Margot
Llicenciada en Pedagogia  
( 9   anys d’experiència en el centre)

Rocío
Llicenciada en Pedagogia  
( 9   anys d’experiència en el centre)

Míriam
Tècnica Especialista en Jardí d’Infància 
(  7  anys d’experiència en el centre)

 
Personal de Cuina : Cándida  i   Mª Dolores
Porteria : Ascensión  i Milagros                       
Empresa  de Neteja : Limptres
 

Personal titulat i qualificat amb formació constant i assessorament psicopedagògic

 

Alguns  dels TRETS D’IDENTITAT que  fonamenten el nostre PROJECTE EDUCATIU i el nostre treball del dia a dia són :

El JOC és la nostra eina educativa.

L’observació i l’experimentació són els camins que oferim als infants per arribar a un aprenentatge significatiu.

Ajudem  a créixer als infants amb autonomia, van adquirint hàbits i ritmes bàsics per a tota la seva vida.

Una llar oberta a les famílies: Pares i Equip Educatiu CREIXEM junts, compartint el dia a dia dels infants (Consell Escolar, Festes, Tallers de Pares…).

Treballem les EMOCIONS  basant-nos en una EDUCACIÓ EN VALORS.

La llengua vehicular  de la nostra llar és el català.La nostra cultura (literatura, costums, festes, dansa i música) està present dins la vida quotidiana de l’escola.; garantint la immersió lingüística  però respectant al mateix temps la llengua de procedència.

Eduquem als infants per tal de ser capaços de valorar el que som més que no el que  tenim, evitant el materialisme i vetllant pel consum responsable (reciclatge, reutilització…)

La nostra Llar d’Infants es fonamenta en un esperit de recerca i innovació constant

En el dia a dia, però també en les sortides a passeig i en el nostre treball a l’hort, eduquem als infants  per tal que tinguin  respecte amb l’entorn i el medi ambient.

 

L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir